Oppfordrer kommuner til å ta dagligvaregrep

Konkurransetilsynet har sendt påpekning til Stavanger kommune og Skien kommune. Tilsynet mener kommunene i sine kommuneplaner har regler knyttet til lokalisering av dagligvarebutikker som kan virke konkurransebegrensende.

Konkurransetilsynet har gjennom flere år arbeidet for at kommunene skal bidra til bedre konkurranse i dagligvaremarkedet. Dagligvarebransjen er preget av få og store aktører, og tilgang på lokaler for nye aktører trekkes frem som en av de viktigste etableringshindringene.

Tilsynet har blitt gjort oppmerksom på at kommunene Stavanger og Skien i sine kommunedelplaner har bestemmelser som kan hemme konkurransen. Stavanger kommune stiller blant annet som krav at nye dagligvarebutikker utenfor sentre som hovedregel skal etableres med minst 800 meters avstand. Dette mener Konkurransetilsynet har uheldige konkurransevirkninger, og oppfordrer i en påpekning kommunen til å endre praksisen.

Skien kommune krever ved etableringer av nye dagligvarebutikker at det dokumenteres at den nye butikken ikke har et kundegrunnlag som overlapper vesentlig med tilsvarende forretning i nærmeste senterområder. Dette er en begrensning som etter Konkurransetilsynets vurdering gir uheldige virkninger for konkurransen. Tilsynet har derfor også sendt påpekning til Skien kommune hvor det oppfordres til endringer.

– Vi håper påpekningene fører til endringer i Stavanger og Skien, men disse kommunene er nok ikke alene om å ha konkurransebegrensende bestemmelser i kommuneplanen. Vi håper derfor at påpekningene får andre kommuner til å se nærmere på sine egne reguleringer, og endre praksis dersom de også har konkurransehemmende bestemmelser. På denne måten kan kommunene gjøre det enklere for nye dagligvarebutikker å etablere seg, noe som vil komme innbyggerne i kommunene til gode i form av bedre utvalg og lavere priser, sier jurist i Konkurransetilsynet, Lovise Bøen Engene.

Regjeringen la nylig frem en stortingsmelding om dagligvaremarkedet. Der legges det også til grunn at kommunene gjennom plan- og bygningsloven kan vektlegge konkurransehensyn når de gir tillatelser til nyetableringer. I stortingsmeldingen gis det også signaler om en mulig lovendring for å synliggjøre dette.

– Det beste for konkurransen er fri etablering. Konkurransetilsynet har forståelse for at kommunene må ivareta mange ulike hensyn og vekte dem mot hverandre i arealplanleggingen. Men med påpekningene vi nå sender ber vi kommunene om å fremme konkurransen fremfor å begrense den, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Kommunene har frist til 28. august med å svare Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47 66 77 77

Foto av handlevogn mellom reoler i dagligvarebutikk.
25545
Portrettbilde av Lars Sørgard som er konkurransedirektør.
Lars Sørgard, konkurransedirektør
25448
Portrettbilde av Lovise Engene i Konkurransetilsynet.
Lovise Engene, jurist i Konkurransetilsynet.