Ikon for
Lars Sørgard
Konkurransedirektør
Telefon: 55 59 76 70
E-post: laso@kt.no

Pressebilder >>

Ikon for
Karin Stakkestad Laastad
Juridisk direktør
Telefon: 55 59 75 36
E-post: kala@kt.no

Pressebilder >>

Ikon for
Kurt Brekke
Sjeføkonom
Telefon: 55 59 75 10
E-post: kubr@kt.no

Pressebilder >>

Ikon for
Kari Bjørkhaug Trones
Etterforskingsdirektør
Telefon: 55 59 75 86
E-post: katr@kt.no

Pressebilder >>

Ikon for
Magnus Gabrielsen
Avdelingsdirektør
(mat, handel og helse)
Telefon: 55 59 75 00
E-post: magnus.gabrielsen@kt.no

Pressebilder >>

Ikon for
Gjermund Nese
Avdelingsdirektør
(finans og kommunikasjon)
Telefon: 55 59 75 71
E-post: gjermund.nese@kt.no

Pressebilder >>

Ikon for
Hanne Dahl Amundsen
Avdelingsdirektør
(bygg, industri og energi)
Telefon: 480 98 701
E-post: hada@kt.no

Pressebilder >>

Ikon for
Kjell Jostein Sunnevåg
Direktør for eksterne relasjoner
Telefon: 55 59 75 77
E-post: kjelljostein.sunnevag@kt.no

Pressebilder >>

Ikon for
Stig Hauge Bendiksen
Administrasjonsdirektør
Telefon: 55 59 75 83
E-post: StigHauge.Bendiksen@kt.no

Pressebilder >>

Ikon for
Margrethe Gudbrandsen
Kommunikasjonsdirektør
Telefon 480 74 747
E-post magu@kt.no

Pressebilder >>