Pristoppene på mandager og torsdager

Grafen viser variasjonen i bruttomargin gjennom uken i det norske drivstoffmarkedet i årene 2012-2014. Datagrunnlaget består av alle priser for alle stasjoner i Norge.