Årsrapport for 2010

Kartellsatsingen gir resultater. Konkurransetilsynet har intensivert kontrollene og etterforsker nå flere store saker parallelt. Flere selskaper har selv varslet om at de kan være involvert i ulovlig samarbeid.