Årsrapport for 2010

Kartellsatsinga gir resultat. Konkurransetilsynet har intensivert kontrollane og etterforskar no fleire store saker parallelt. Fleire selskap har sjølv varsla om at dei kan vere involvert i ulovleg samarbeid.