Årsrapport for 2013

Året 2013 har i likhet med 2012 vært et år hvor en stor del av Konkurransetilsynets oppmerksomhet har vært rettet mot matmarkedene: ICA og Norgesgruppen samarbeidsavtale, mulig overtredelse av gjennomføringsforbudet i forbindelse med Norgesgruppen overtagelse av deler av Iva Maxi, Orklas oppkjøp av Rieber, samt forslag om en ny matlov er viktige eksempler.