Årsrapport for 2013

Året 2013 har i likskap med 2012 vore eit år kor ein stor del av Konkurransetilsynets merksemd har vore retta mot matmarknadene: ICA og Norgesgruppen samarbeidsavtale, mogeleg brot av gjennomføringsforbodet i forbindelse med Norgesgruppen overtaking av delar av Ica Maxi, Orklas oppkjøp av Rieber, samt forslag om ein ny matlov er viktige døme.