Årsrapport for 2014

Årsrapporten oppsummerer de viktigste resultatene og aktivitetene til Konkurransetilsynet i 2014.

 Finansdepartementet har fastsatt nye krav til årsrapport i bestemmelser om økonomistyring i staten. Denne årsrapporten følger råd og anbefalinger til innhold i årsrapporten fra Direktoratet for økonomistyring, samt de særegne rapporteringskravene for Konkurransetilsynet fra overordnet departement (Nærings- og Fiskeridepartementet).

Rapporten inkluderer også årsregnskapet for det alminnelige prisreguleringsfondet.