Årsrapport for 2016

Konkurransetilsynet har ferdigstilt årsrapporten for 2016. Den rapporterer til Nærings- og fiskeridepartementet og omverdenen hvordan midlene ble brukt i 2016, og hvilke resultater som ble oppnådd. Et hovedtema i rapporten er resultatene av tilsynets arbeid, både direkte og indirekte virkninger på konkurransen.

I sakene som er omtalt i årsrapporten er det lagt hovedvekt på virkningene av tilsynets behandling og avgjørelser. Det har vært høy aktivitet i 2016, med flere tydelige vedtak som har hatt effekt både direkte i den enkelte saken og indirekte i form av forebyggende virkninger. Ett eksempel er Torghattens oppkjøp av Fjord 1, som ble stoppet. God strategisk synlighet er også viktig for å fremme konkurranse og forhindre konkurranseskadelig atferd, skriver tilsynet i årsrapporten for 2016.

Tidligere i februar publiserte Konkurransetilsynet en årsbrosjyre i anledning tilsynets 100-års jubileum.