Årsrapport for 2017

Konkurransetilsynet har oppnådd gode resultater i 2017, og har hatt høy aktivitet på etterforskningssiden. Tre bevissikringer er gjennomført i henholdsvis ølmarkedet, alarmmarkedet og avfallsmarkedet. I 2017 har tilsynet fattet to vedtak om ulovlig samarbeid og ilagt gebyrer på til sammen på ca 50 millioner kroner.

I 2017 ble Konkurransetilsynet igjen et tilsyn som fokuserer kun på konkurransereglene. KOFAsekretariatet er skilt ut og blitt en del av et felles sekretariat for flere klagenemnder. Den nye klagenemnda omfatter også Konkurranseklagenemnda.

Fra 1. april 2017 går alle klager på tilsynets vedtak til dette nye klageorganet. Regjeringen er ikke lenger ankeinstans, og det er ikke lenger rom for at regjeringen kan overprøve Konkurransetilsynets fusjonsvedtak ut fra allmenne hensyn.