Årsrapport for 2019

Konkurransetilsynet har i 2019 fortsatt arbeidet med å jobba breitt ut mot mange marknadar og ulike typar saker, i tråd med vår strategiske plan for perioden 2017-21. Vi har vore synlege i blant anna marknadene for daglegvarer, drivstoff, alarm, pensjon, helse, drosje og bøker. Vi har brukt heile breidda i verkemiddelapparatet vårt: fusjonskontroll, kartellavdekking, hindre misbruk av dominerande stilling samt å arbeide for at rammevilkåra legg til rette for konkurranse.