Årsrapport for 2019

Konkurransetilsynet har i 2019 fortsatt sitt arbeid med å jobbe bredt ut mot mange markeder og ulike typer saker, i tråd med vår strategiske plan for perioden 2017-21. Vi har vært synlige i blant annet markedene for dagligvarer, drivstoff, alarm, pensjon, helse, drosje og bøker. Vi har brukt hele bredden i virkemiddelapparatet vårt: fusjonskontroll, kartellavdekking, hindre misbruk av dominerende stilling samt å arbeide for at rammebetingelsene legger til rette for konkurranse.