Årsrapport for 2020

Årsrapport for 2020

 

Covid-19 har prega arbeidet til Konkurransetilsynet i 2020. Som mange andre organisasjonar har tilsynet frå mars 2020 i stor grad nytta heimekontor. Trass covid-19, har aktiviteten vår vore høg i året som har gått. I løpet av det siste året har Konkurransetilsynet komme med tre vedtak og to varsel i etterforskingssaker, og lagt ned forbod mot ein føretakssamanslutning. Tilsynet har òg vedtatt eller varsla gebyr i tre saker som omhandlar mangelfull/feilaktig informasjon om fusjonar og oppkjøp. Konkurransetilsynet har påpeika konkurranseskadelege reguleringar og gitt innspel til korleis nye reguleringar kan utformast slik at dei fremmar og ikkje avgrensar konkurranse.

Var dette nyttig?