Betaling for hylleplass

En rapport utarbeidet av Konkurransetilsynet viser hvilke virkninger betaling for hylleplass har for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge. Slik betaling kan stenge mindre leverandører ute fra markedet, og rapporten lanserer derfor en rekke tiltak.