Drosjenæringen må få moderne rammebetingelser

Drosjenæringen er overregulert. Tiden er moden for å gi næringen rammer som bidrar til å gi et kundetilpasset, fleksibelt og moderne drosjetilbud, sier Konkurransetilsynet i en ny rapport

Konkurransetilsynet peker i rapporten på flere utdaterte reguleringer som hemmer et fremtidsrettet drosjetilbud.