Frie yrker – friere konkurranse?

Konkurransetilsynet er bekymret for svak konkurranse og høyt prisnivå hos utøvere av frie yrker, som eiendomsmeglere, advokater og tannleger. I en rapport om konkurransen i ni frie yrker fastslår tilsynet at flere interne retningslinjer i bransjeforeninger kan påvirke konkurranseforholdene i de berørte markeder.