Konkurransen i Norge

Rapporten presenterer konkurransesituasjonen i seks utvalgte markeder med særlige utfordringer, og anbefaler tiltak som kan bedre konkurransen. I tillegg tar rapporten for seg virkninger av konkurransepolitikken i enkelte viktige markeder.

Rapporten tar for seg dagens konkurransesituasjon i disse markedene:

• sluttbrukermarkedet for elektrisk kraft

• tv-markedet

• markedet for betalingskort

• apotek- og legemiddelmarkedet

• dagligvaremarkedet

• meierimarkedet

Rapporten kommer også med anbefalinger til mulige tiltak for å bedre konkurransen i disse markedene.

Videre trekker rapporten frem noen konkrete saker tilsynet har arbeidet med, for å belyse hvilken virkning konkurransepolitikken har hatt i enkelte viktige markeder – blant annet luftfartsmarkedet, fergemarkedet, tv-markedet og bokmarkedet.