Konkurranseproblemer for boligutvikling

En rapport fra Konkurransetilsynet fra 2015 viser at svak konkurranse er en av årsakene til at det bygges for få nye boliger og at boligprisene stiger.

Konkurransetilsynet har undersøkt konkurransen i markedet for utvikling av nye boliger i fem av de største byregionene i Norge; Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Sandnes. Tilsynet har også sett på om offentlige reguleringer og planprosessene i kommunene kan være til hinder for en effektiv konkurranse i markedet.