Konkurransetilsynet 2017-2018

Konkurransetilsynet har hatt høy aktivitet det siste året, ikke minst på etterforskningssiden. I 2017 ble tre bevissikringer gjennomført i henholdsvis ølmarkedet, alarmmarkedet og avfallsmarkedet. Samme år har tilsynet fattet to vedtak om ulovlig samarbeid. Fire forlag ble ilagt gebyr på til sammen over 30 millioner kroner.