Norsk konkurransepolitikk: Noen historiske perspektiver

Steinar Undrum, Egil Bakke og Einar Hope gir i denne publikasjonen et innblikk i sine personlige erfaringer fra Pristilsynet og Konkurransetilsynet.

Tre sentrale ansatte i Prisdirektoratet og Konkurransetilsynet gir et innblikk i sine personlige erfaringer med fremveksten av en moderne konkurransepolitikk og et moderne konkurransetilsyn. Artiklene setter dagens konkurranselovgivning i perspektiv, og representerer samtidig kunnskap som det er verdifullt å ta med seg i dagens situasjon.