På like vilkår?

Et forskerutvalg oppnevnt av Konkurransetilsynet foreslår å begrense offentlige foretaks adgang til å konkurrere med andre bedrifter om aktiviteter der det allerede finnes fungerende markeder. Produkter og tjenester fra offentlige foretak som er utsatt for konkurranse, bør sammen med tilgang til infrastruktur prises slik at alle kostnader blir dekket.