Salgsutvikling i bokbransjen 2004 til 2007

Bøker har blitt billegare og salet av bøker har auka etter at den nye bokbransjeavtalen vart sett i verk 1. mai 2005.