Sårbar konkurranse i boliglånsmarkedet

Konkurransetilsynets rapport fra mars 2015 viser at bankene har økt sin inntjening på boliglån og hatt likere rentenivå de siste årene. Markedet er sårbart for at bankene kan samordne sine renter, og tilsynet er derfor svært opptatt av at ikke bankene signaliserer fremtidige renter.

Konkurransetilsynet har undersøkt konkurransen i markedet for boliglån i perioden 2007 til første kvartal 2014. Formålet med undersøkelsen har vært å identifisere eventuelle begrensninger for en velfungerende konkurranse.