Risikerer dyrere strømregning med nye forslag

Konkurransetilsynet mener dagens regulering av nettselskapene bør videreføres. De nye forslagene går i feil retning og vil medføre en risiko for høyere nettleie for mange husholdninger.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) ved NVE har i høringen «Utredning av virkemidler for utjevning av nettleie» utredet mulige tiltak for utjevning av nettleien i Norge.

I høringen utreder RME tre mulige ordninger for utjevning av nettleie: En frimerkemodell, distriktsenergimodellen, og en tilskuddsordning. De foreslåtte ordningene fjerner koblingen mellom det enkelte nettselskaps kostnader og nettleien som kundene til det enkelte selskap betaler. Det vil svekke nettselskapenes motivasjon til kostnadseffektiv drift og effektiv organisering.

Konkurransetilsynet mener derfor at de foreslåtte tiltakene medfører en risiko for høyere nettleie for husholdningene sammenlignet med dagens situasjon, og at forslagene dermed vil gå imot Stortingets intensjon om lavest mulig kostnad til kundene.

– For at nettselskapene skal drives mest mulig effektivt bør det enkelte selskapets kostnader være avgjørende for hvor høy nettleie kundene til det enkelte selskap betaler. Det vi er tjent med er sammenslåinger av mindre nettselskap for å få en mer kostnadseffektiv drift slik at nettleien blir lavere og jevnere. Slik dette er foreslått vil det undergrave hele poenget med å få ned nettleien, sier Marita Skjæveland, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Strømnettet finansieres i dag ved at RME fastsetter en tillatt inntekt for hvert nettselskap, som selskapet henter inn gjennom nettleien. I beregningen av tillatt inntekt inngår bl.a. nettselskapets kostnader og målt effektivitet sammenlignet med et gjennomsnittlig effektivt nettselskap. Over 90 prosent av husholdningskundene har i dag en nettleie som ligger nær eller under landsgjennomsnittet og det er relativt få husholdningskunder som har en nettleie som er vesentlig høyere enn gjennomsnittet. Det er i dag over 120 nettselskaper i Norge, og vel 50 av dem har færre en 7000 strømkunder. Det er i hovedsak små nettselskaper som har høyere nettleie enn landsgjennomsnittet.

Les hele høringssvaret her >>

24991
Portrettfoto av Marita Skjæveland i Konkurransetilsynet.
Marita Skjæveland, nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon:

Marita Skjæveland, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet
Tlf 47616529, e-post mask@kt.no


Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>