Kronikk: Russestyrene må ta en for laget

Med enkle grep kan russen selv bidra til at de får lavere priser på russeklær og -utstyr som de nå betaler dyrt for.

Skrevet av: jurist i Konkurransetilsynet Marita Lippert og konkurransedirektør Lars Sørgard.

Årets russekull er nå i gang med å bestille russeutstyr til neste vårs festtid. De har få leverandører å velge mellom i et marked med liten konkurranse.

Men med enkle grep kan russen selv bidra til at de får lavere priser på russeklær og -utstyr som de nå betaler dyrt for.

Den perfekte salgsagenten
Vi ser eksempler på at selgere allierer seg med sentrale aktører blant russen, ofte russestyret. De kan nemlig gi selgerne tilgang til skolens russ.

Selgeren får dermed den perfekte salgsagenten midt i skolegården. Motytelsen er at medlemmene i russestyret får rabatter på sine klær.

En slik salgsmetode inviterer ikke akkurat til konkurranse om å gi best mulig tilbud til russen. Tvert imot. Men med enkle grep kan russen selv endre på dette.

Hva om russestyrene retter oppmerksomheten mot den prisen som alle russ skal betale for russeklærne?

Russestyret på skolen kan be om tilbud fra ulike uavhengige selgere. Når en selger kommer med sin prisliste på russeklær, må russestyret be dem komme tilbake med et bedre pristilbud.

Russestyret må gjøre det klart at de ber om pristilbud fra minst én annen selger, og så velge den som har det beste tilbudet for all russen. Alle for en, en for alle.

Hvis russestyret gjør dette, vris konkurransen fra å handle om best mulig rabatt til noen få, til best mulig pris for all russen.

Da tar de som kontroller tilgangen til russen, en for laget.

De opptrer på vegne av alle russ, men taper samtidig en god rabatt. Men er det ikke nettopp slik russens representanter, i mange tilfeller russestyret, bør tenke?

Pristilbud fra alle
I lang tid har to selskaper dominert dette markedet. Utfordringen er at de har én og samme eier. Da er det åpenbart at det er nytteløst å be om pristilbud fra de to.

Mindre utfordrere har kommet og gått og tapt konkurransen mot de største. Men det er utfordrere og bevisste russestyrer vi trenger, for å få konkurranse til fordel for russen.

En ny og erfaren utfordrer har imidlertid meldt seg på konkurransen om å tilby russeutstyr.

Så hvorfor ikke da be om pristilbud fra alle leverandører i tillegg til de store eksisterende aktørene?

Sårt tiltrengt konkurranse
Selgerne som i dag dominerer markedet, har mye å tape på at det blir konkurranse om russeutstyret. Det er helt OK med hensyn til konkurransereglene at de svarer med å senke prisen, det er jo nettopp konkurranse. Men går de for langt, ved å selge med tap, slik at de presser nykommeren ut av markedet, kan det være brudd på konkurransereglene.

Mer generelt er det slik at dersom en aktør har en såkalt dominerende posisjon, har de et særlig ansvar for ikke å ødelegge konkurransen. Det vil si at det er grenser for hvilke virkemidler en stor aktør kan benytte for å hindre en ny aktør i å få fotfeste i markedet.

Forhåpentlig vil de som i dag totalt dominerer markedet, leve opp til dette ansvaret.

Det gir håp om at enkle grep fra russens side kan utløse en sårt tiltrengt konkurranse om russeutstyr, til fordel for all russen.

Kronikken stod i Aftenposten 19. oktober 2019

399
Portrettbilde av konkurransedirektør Lars Sørgard.
Lars Sørgard, konkurransedirektør.