Schibsted fikk medhold i lagmannsretten

Gulating lagmannsrett har i dag opphevet Konkurranseklagenemndas vedtak av 27. mai 2021. Retten er ikke enig med konkurransemyndighetene i at foretakssammenslutningen mellom Schibsted og Nettbil i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse og har derfor opphevet nemndas vedtak. 

– Både Konkurransetilsynet og Konkurranseklagenemnda mente at foretakssammenslutningen ville kunne føre til redusert konkurranse i markedet og dermed et dårligere tilbud til forbrukerne. Vi ser at lagmannsretten er uenig med nemndas vedtak, og vil nå bruke tid til å gjennomgå dommen, sier konkurransedirektør Tina Søreide. 

Transaksjonen mellom Schibsted og Nettbil var ikke meldepliktig. Konkurransetilsynet påla meldeplikt i mars 2020 etter at transaksjonen ble gjennomført i desember 2019. Konkurransetilsynet fattet vedtak som forbød transaksjonen 11. november 2020, og Schibsted påklaget vedtaket til Konkurranseklagenemnda som stadfestet tilsynets vedtak 27. mai 2021.  

– Vi registrerer at lagmannsretten er uenig med både Konkurransetilsynet og Konkurranseklagenemnda, og vi vil vurdere om det er grunnlag for å anke dommen, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad. 

36424
Konkurransedirektør Tina Søreide.
Konkurransedirektør Tina Søreide.
24816
Portrettfoto av Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.
Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47 66 77 77