Schibsted må selge Nettbil

Konkurransetilsynet har besluttet å gripe inn mot foretakssammenslutningen mellom Schibsted og Nettbil. Tilsynet mener oppkjøpet svekker konkurransen i markedet for nettbasert formidling av bruktbiler og gir forbrukerne et dårligere tilbud.


Schibsted ASA og Nettbil AS konkurrerer om å tilby en digital markedsplass til privatpersoner som ønsker å selge sin bruktbil. Schibsted eier markedsplassen Finn og tilbyr annonsetjenester. Nettbil tilbyr en nettbasert auksjonsløsning for bruktbiler som selges fra privatpersoner til bilforhandlere. Partene har i dag mottatt Konkurransetilsynets vedtak, der Schibsted blir pålagt å selge Nettbil.

– Digitale plattformer for blant annet kjøp og salg blir stadig viktigere for norske forbrukere. Sunn konkurranse mellom selskapene er viktig, blant annet for å sikre utvikling av nye tjenester og lavest mulig priser for forbrukerne. Det er Konkurransetilsynets oppfatning at oppkjøpet fjerner det økende konkurransepresset Nettbil utøver på Finn, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Også internasjonalt er det et økende fokus på viktigheten av å legge til rette for konkurranse innenfor digitale markeder, for å unngå at enkeltaktører oppnår for stor markedsmakt.

– Enkeltaktører i digitale markeder kan fort opparbeide seg svært høye markedsandeler, slik Schibsted har oppnådd gjennom Finn. Dersom etablerte store aktører tillates å kjøpe utfordrerne sine vil dette kunne redusere konkurransen, selv om selskapet som kjøpes er relativt lite på oppkjøpstidspunktet, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Det norske markedet for nettbasert formidling av bruktbiler har få aktører med Finn som den klart største aktøren i Norge. Nettbil er en nyere aktør i markedet som har hatt en sterk vekst de siste årene. Gjennom foretakssammenslutningen vil markedet for nettbasert formidling av bruktbil bli ytterligere konsentrert.

– Redusert konkurranse i markedet vil kunne føre til et dårligere tilbud til forbrukerne, for eksempel gjennom høyere priser, redusert kvalitet eller svekket innovasjon, sier Nese.

Konkurransetilsynets vedtak innebærer at Schibsted må selge sine aksjer i Nettbil til en uavhengig og egnet kjøper. Kjøperen av aksjene skal godkjennes av Konkurransetilsynet.

Tilsynets vedtak kan klages inn til Konkurranseklagenemda innen seks uker.

Konkurransetilsynets saksbehandling

Melding om at Schibsted overtar Nettbil

– mottatt 3. juni 2020

 

Varsel om at inngrep kan bli aktuelt

– sendt 8. juli 2020

 

Varsel om at oppkjøpet kan bli stanset

– sendt 30. september 2020

 

Partenes tilsvar

– frist: 21. oktober 2020

 

Vedtak

– frist: 11. november 2020

1861
Portrettbilde av konkurransedirektør Lars Sørgard.
Lars Sørgard, konkurransedirektør.

Kontaktinformasjon

Pressetelefon 476 67 777

Gjermund Nese,
avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet
Pressebilder >>

Lars Sørgard, 
konkurransedirektør
Pressebilder >>


Dokumenter:

Vedtak V2020-31 – Schibsted ASA – Nettbil AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning >>