Varsler stans av Schibsteds oppkjøp av Nettbil

Konkurransetilsynet vurderer å gripe inn mot foretakssammenslutningen mellom Schibsted og Nettbil. Tilsynet mener at oppkjøpet vil kunne svekke konkurransen i markedet for nettbasert formidling av bruktbiler og gi forbrukerne et dårligere tilbud.


Schibsted ASA og Nettbil AS tilbyr begge tjenester innen formidling av kjøp og salg av bruktbiler gjennom nettbaserte plattformer. Schibsted eier markedsplassen Finn og tilbyr annonsetjenester til blant annet privatpersoner som ønsker å selge bruktbil. Nettbil tilbyr en nettbasert auksjonsløsning for bruktbiler som selges fra privatpersoner til bilforhandlere. Partene har i dag fått varsel om at Konkurransetilsynet vurderer å stanse oppkjøpet.

– Det norske markedet for nettbaserte formidling av bruktbiler har få aktører med Finn som den klart største aktøren i Norge. Nettbil er en nyere aktør i markedet som har hatt en sterk vekst de siste årene. Det er Konkurransetilsynets oppfatning at oppkjøpet fjerner det økende konkurransepresset Nettbil utøver på Finn, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Gjennom foretakssammenslutningen vil markedet for nettbasert formidling av bruktbil bli ytterligere konsentrert.

– Vi frykter at privatpersoner som ønsker å selge bilen sin på en nettbasert markedsplass får færre konkurrerende aktører å velge mellom. Redusert konkurranse i markedet vil kunne føre til et dårligere tilbud til forbrukerne, for eksempel gjennom høyere priser, redusert kvalitet eller svekket innovasjon, sier prosjektleder Therese Halvorsen.

Konkurransetilsynet understreker at dagens varsel om mulig inngrep ikke er et endelig vedtak.

Etter konkurranseloven har selskapene nå 15 arbeidsdager på å kommentere Konkurransetilsynets vurderinger i varselet. Tilsynet har deretter 15 arbeidsdager til å treffe endelig vedtak i saken.

Frist for et endelig vedtak er 11. november 2020.

 

31933
Portrettbilde av Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
25871
Portrettbilde av Therese Halvorsen i Konkurransetilsynet.
Therese Halvorsen, jurist i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon:

Pressetelefon 47 66 77 77

Gjermund Nese,
gjne@kt.no
Avdelingsdirektør Finans og kommunikasjon.
Pressebilder >>

Therese Halvorsen
thha@kt.no
Prosjektleder
Pressebilder >>

 


Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>