Selvstendig næringsdrivende uten ansatte kan nå forhandle kollektivt

Konkurransetilsynet vil følge EUs nye tilnærming til kollektive forhandlinger for selvstendig næringsdrivende uten egne ansatte. Det betyr at det nå blir mulig å samarbeide om å forhandle frem bedre lønns- og arbeidsvilkår med oppdragsgivere uten å bryte konkurranseloven.

I slutten av september i år lanserte Europakommisjonen nye retningslinjer om kollektive forhandlinger. Disse klargjør at konkurransereglene i EU ikke er til hinder for at selvstendig næringsdrivende uten ansatte kan forhandle kollektivt med sine oppdragsgivere for å bedre sine lønns- og arbeidsvilkår. Slike næringsdrivende vil kunne ha behov for å styrke sine lønns- og arbeidsvilkår sammen uten risiko for at forhandlingene vil være i strid med gjeldende konkurranselovgivning i EU.

– Konkurransetilsynet vil fremover legge til grunn disse retningslinjene i sin håndheving av den norske konkurranseloven. Vi mener det er positivt at denne gruppen nå får mulighet til å bedre sine lønns- og arbeidsvilkår, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Konkurranseloven forbyr bedrifter å samarbeide om å sette høyere priser eller dele markedet mellom seg. I arbeidsmarkedet er dette annerledes. Samarbeid mellom arbeidstakere er ønskelig for å kunne å sikre gode lønns- og arbeidsforhold i forhandlinger med mektige arbeidsgivere. Samarbeid mellom arbeidstakere er derfor unntatt fra konkurranselovens regler.

De nye retningslinjene er rettet mot dem som formelt sett driver selvstendig næringsvirksomhet, men som arbeider alene i egne foretak. Det klargjøres i retningslinjene når disse kan forhandle kollektivt med sine oppdragsgivere på lik linje med vanlige arbeidstakere uten å bryte konkurransereglene i EU.

– Adgangen til å forhandle kollektivt gjelder bare samarbeid og forhandling om lønn og arbeidsvilkår med oppdragsgivere. Det betyr blant annet at det ikke kan samarbeides om priser ut til forbrukere. Dette vil fortsatt kunne utgjøre brudd på konkurranseloven, sier Søreide.

 

Endret 10. november 2022

Fakta

Se Kommisjonens pressemelding og retningslinjer her:
Guidelines on collective agreements by solo self-employed (europa.eu) 

Tidligere kronikk om temaet fra Konkurransetilsynet:
Kronikk: Samarbeid og konkurranse i arbeidsmarkedet – Konkurransetilsynet 

36922
Portrettfoto av Tina Søreide
Konkurransedirektør Tina Søreide.

Pressetelefon 476 67 777