Skal forske på konkurranse

Konkurransetilsynet tildeler i dag forskningsmidler til 9 prosjekter innenfor konkurranserett- og økonomi. De fem millionene tildeles på bakgrunn av utlyste forskningsmidler høsten 2014, hvor det kom inn 21 søknader fra ulike kompetansemiljø.

– Vi er glade for å ha fått så mange gode søknader fra anerkjente forskningsmiljøer. Mange forskere har ønsket å arbeide med forskningstemaene tilsynet har foreslått, samtidig som flere forskere har lagt frem nye prosjektidéer som de vurderer som viktig for konkurransepolitikken, sier konkurransedirektør Christine Meyer.

Prosjektporteføljen som nå mottar forskningsmidler omfatter forskningsprosjekter og utredninger både innen juss og økonomi. Tilsynet har i vurderingsprosessen blant annet lagt vekt på å stimulere til aktivitet og oppbygging av flere forskningsmiljø innenfor konkurransefaget.

– Vi gleder oss over å kunne tildele midler til mange spennende prosjekter og forskningsmiljø. Her vil det fremover komme mange viktige bidrag til å fremme konkurransen til beste for forbrukere, sier fungerende sjeføkonom Jan Gaute Sannarnes i Konkurransetilsynet.

Disse mottar forskningsmidler:

• Bergen Center for Competition Law and Economics: Seminarer, internasjonal konferanse, studentstipender
• Uni Rokkansenteret – Issues in Competition Policy
• Oslo Economics – UPP rammeverk for å analysere priseffekter av strukturendringer med vertikale elementer
• SNF – Competition in Hospital markets
• SNF – Prissignalisering
• SNF- Web Portals
• SNF – Bruk av markeder og konkurranse i omsetning av matvarer – utfordringer og muligheter
• Forskningssenteret CREAM ved BI og UiO – Konkurransepolitikk i dynamiske markeder og markeder med strukturelle nettverkseksternaliteter
• Norges Handelshøyskole – Competition and Development of Productivity in the Retail Sector

Fakta om forskningsfondet

• Det alminnelige prisreguleringsfondets formål er å benytte midlene til forskning om konkurranseforhold og pris- og konkurransepolitiske virkemidler.

• Fondet forvaltes av Konkurransetilsynet

• Fondet har midler til forskning og utredning innenfor konkurranseøkonomiske og konkurranserettslige problemstillinger

• Fondet har et tildelingsbudsjett på inntil 6 millioner kroner per år

• Undervisnings- og forskningsinstitusjoner, foretak og selvstendige privatpersoner kan søke om midler fra fondet.

Portrettfoto av Jan Gaute Sannarnes i Konkurransetilsynet.
Jan Gaute Sannarnes i Konkurransetilsynet.