Store prisforskjeller på drivstoff

Bensinstasjonene setter oftest opp bensin- og dieselprisene tidlig i uken og fredager. Det viser Konkurransetilsynets siste kartlegging av prismønsteret i drivstoffmarkedet. Prisen er på det laveste rett før prisøkningene, og det kan være mye penger å spare på å følge godt med på prisene i nærområdet sitt.

Konkurransetilsynet har nå kartlagt prismønsteret i det norske drivstoffmarkedet fra oktober 2022 til og med mars 2023. Selv om mange har gått over til elbil, har drivstoffprisene fortsatt stor påvirkning på privatøkonomien til mange nordmenn. Det kan være mye å spare på å fylle tanken når prisene er på det laveste.

Konkurransetilsynets kartlegging viser at drivstoffkjedene som hovedregel har satt opp prisene to ganger i uken. Mellom disse løftene går prisene gradvis ned. Det har vært ulikt fra uke til uke hvilke dager prisendringene skjer, men gjennomgangen viser likevel en tendens til at prisene oftere har blitt satt opp mandager eller tirsdager og fredager. Samtidig har prisløftene vist seg å skje også andre dager. Derfor er det viktig at den enkelte drivstoffkunde følger godt med i nærområdet sitt og prøver å fylle før prisøkningene, når prisene er på det laveste.

Når prisløftene ikke skjer på faste dager kan det være utfordrende å vite når det er best å fylle tanken. Da kan det være lurt å følge med på hvor lang tid det er siden forrige prisøkning. Kartleggingen viser at det vanligvis går tre dager mellom hvert prisløft, men at fire dager heller ikke er uvanlig.

– Prisene blir ofte økt av de første stasjonene klokken 10 i ukedagene og noen timer tidligere i helgene. Deretter følger de andre etter. Det kan være nyttig å merke seg at det kan ta litt tid. Dersom du ser at en bensinstasjon har høy pris på drivstoff, kan du sjekke om det er stasjoner i nærheten som ikke har rukket å øke prisen ennå. Det kan det være en god del penger å spare på, sier økonom og seniorrådgiver Inger Sommerfelt Ervik ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Bilistene bør merke seg hvilke stasjoner som løfter prisene tidlig. Det kan være konsekvent hvilken av de lokale stasjonene som øker prisene først. Ubetjente stasjoner har som regel løftet prisene sist i perioden Konkurransetilsynet nå har kartlagt.

– Det siste halvåret har det vært vanlig med tre-fire kroner forskjell mellom de laveste og høyeste bensinprisene i løpet av en uke. For diesel har forskjellen vært oppe i fem kroner mange steder. Dersom du fyller 50 liter kan du altså spare 150-250 kr. Vi har det siste året sett større forskjeller mellom de høyeste og de laveste prisene. Dette betyr at det er ekstra mye å spare på å følge godt med, sier økonom og nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi, Marita Skjæveland.

Fakta drivstoffpriser:

Frem til 2017 økte drivstoffkjedene prisene fast hver mandag og torsdag.

I desember 2017 begynte Circle K og YX å løfte prisene på de dagene de oppdaterte veiledende pumpepriser på sine nettsider.

Konkurransetilsynet fikk høsten 2020 Circle K AS og YX Norge AS til å forplikte seg til å slutte med å publisere listepriser for drivstoff på nettsidene sine. Tilsynet mente at publisering av listepriser på nettsidene fungerte som et signal til konkurrentene om når og til hvilket nivå prisene skulle økes og at denne typen adferd kunne utgjøre et ulovlig samarbeid.

Konkurransetilsynet har siden 2016 hatt en særskilt markedsovervåkning av drivstoffmarkedet som blant annet innebærer at aktørene må sende inn prisdata to ganger i året. De fire største kjedene er også pålagt en særskilt opplysningsplikt for foretakssammenslutninger.

41638
Inger Sommerfelt Ervik, økonom og seniorrådgiver i Konkurransetilsynet.
Inger Sommerfelt Ervik, økonom og seniorrådgiver i Konkurransetilsynet.
24979
Portrettfoto av Marita Skjæveland som er nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.
Marita Mæland Skjæveland, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47 66 77 77