TeliaSoneras kjøp av Tele2 tillates på vilkår

Konkurransetilsynet tillater at TeliaSonera kjøper Tele2 Norge mot at selskapet blant annet inngår en roamingavtale og selger mobilnettverk og Network Norway til ICE.

– Konkurransen om norske mobilkunder skjer først og fremst mellom selskaper med eget mobilnett. Det endelige tilbudet om avhjelpende tiltak fra TeliaSonera gir grunnlag for utvikling av et tredje mobilnett i Norge. Derfor kan vi nå si ja til dette oppkjøpet, sier konkurransedirektør Christine Meyer.

Konkurransetilsynet skal vurdere konkurransebegrensende virkninger av fusjoner og oppkjøp. Tilsynet varslet 1. desember 2014 at TeliaSoneras oppkjøp kunne bli stanset fordi det ville redusere antall mobilnettverk i Norge fra tre til to.  Etter tilsynets varsel valgte partene å komme med et nytt og forbedret tilbud om avhjelpende tiltak for imøtekomme tilsynets konkurransebekymringer.

– Konkurransetilsynet har i dialogen med TeliaSonera vært tydelig på at en tredje nettverksoperatør med en viss kundemasse er sentralt for å sikre fortsatt konkurranse på pris og kvalitet.  Avtalen vi nå har sagt ja til gir en reell mulighet for en tredje aktør å etablere seg og konkurrere om norske mobilkunder, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Nettverk og kundemasse til ICE
Tiltakene TeliaSonera har foreslått i den endelige avtalen omfatter blant annet en roamingavtale og at selskapet selger mobilnettverk og Network Norway til ICE. Vilkårene for godkjenning av fusjonen omfatter følgende:

• TeliaSonera selger infrastruktur til ICE

• ICE får roaming- og tjenestetilbydertilgang hos TeliaSonera

• TeliaSonera selger Network Norways kundemasse (bedrift), distribusjonsnettverk og frekvenser til ICE

• TeliaSonera forplikter seg å gi tilbud om MVNO-tilgang for norske aktører

• TeliaSonera forplikter seg til å tilby samlokalisering til ICE

• TeliaSonera tilbyr salg av tre Tele2-butikker til ICE