Tieto og Evry må selge ut virksomhet før de får fusjonere

Konkurransetilsynet tillater at Tieto og Evry fusjonerer mot at Evry selger sin virksomhet innen sak- og arkivsystemer til en kjøper som kan opprettholde konkurransen i markedet.

De to selskapene får ikke fusjonere før salget er gjennomført.

– Tieto og Evry er store tilbydere av programvare og IT-tjenester. De er de to største aktørene i markedet for sak- og arkivsystemer til offentlig sektor, og møtes ofte i anbudskonkurranser. Konkurransetilsynet har besluttet å tillate fusjonen ettersom selskapene selger ut Evrys virksomhet i dette markedet, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.
Konkurransetilsynet skal vurdere om fusjoner og oppkjøp begrenser konkurransen. Tilsynet mottok melding om fusjonen 15. september 2019, og har hentet inn opplysninger fra konkurrenter, kunder og tredjeparter, samt gjennomgått anbudsdata.

Konkurransetilsynets undersøkelser viste at fusjonen ville svekke konkurransen innen sak- og arkivsystemer til offentlig sektor. Partene har vært orientert om tilsynets vurderinger, og har tilbudt avhjelpende tiltak for å imøtekomme tilsynets bekymringer.

– Konkurransetilsynet har vært tydelig overfor Tieto og Evry på at en fusjon ville bety en klar begrensning av konkurransen innen sak- og arkivsystemer til offentlig sektor, og derfor ville skade kommuner, helseforetak og andre kunder gjennom høyere priser og dårligere tjenester, sier prosjektleder Magnus Friis Reitan.

Betingelser knyttet til salget
Tiltakene som de fusjonerende selskapene har foreslått, innebærer en forpliktelse til å selge Evrys virksomhet innen sak- og arkivsystemer.
Det er knyttet en rekke betingelser til salget, blant annet for å sikre at virksomheten videreføres frem til den er solgt, og at en kjøper skal være i stand til å erstatte den konkurransen i markedet som Evry bidrar med i dag.

– Før selskapene får slå seg sammen må de finne en egnet kjøper som Konkurransetilsynet godkjenner. Dette skal sikre at konkurransen om kundene ikke svekkes etter fusjonen, sier Reitan.

Rask saksbehandling
Det er første gang at en fusjon tillates på vilkår så tidlig i Konkurransetilsynets saksbehandlingsprosess. Totalt har det gått 35 virkedager fra meldingen ble levert til fusjonen er godkjent på vilkår.

2521
Portrettbilde av Magnus Friis Reitan i Konkurransetilsynet.
Magnus Friis Reitan, nestleder ved avdeling for mat, handel og helse i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon:

Magnus Reitan, prosjektleder
Pressebilder >>

Pressetelefon 47 66 77 77