Tilgjengeliggjøring av ladepriser ikke nødvendigvis bare positivt

Konkurransetilsynet er positiv til nye EU-krav som skal gjøre det enklere for bilister å finne det beste lade- eller fylletilbudet for sine behov. Samtidig bør dette løses på en måte som begrenser aktørenes mulighet til å koordinere priser.

Statens vegvesens forslag om gjennomføring av EU-forordning om trafikkinformasjonstjenester i sanntid er på høring.

Målet med forordningen er å bidra til bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet på hele vegnettet gjennom krav til tilgjengelighet, utveksling, videre bruk og oppdatering av veg- og trafikkdata.
I forordningen er det blant annet stilt krav om at aktører som tilbyr lading av elbil og fylling av alternative drivstoff skal tilgjengeliggjøre data om prisen på ad hoc lading/fylling.

– Løsninger som gjør det lettere for forbruker å sammenligne priser er positivt. Samtidig er det viktig at prissammenligninger utformes på en måte som ikke begrenser konkurransen i markedet, sier seniorrådgiver Stig Torje Bjugn.

Hvorvidt tilgjengeliggjøring av prisinformasjon har positiv eller negativ effekt på konkurransen vil avhenge av en rekke ulike forhold, som blant annet antall tilbydere og utformingen av løsninger for tilgjengeliggjøring.

– Informasjonen bør være mest mulig nyttig for forbrukerne, slik at forbrukere tar informerte valg, som igjen kan gi bedre konkurranse og lavere priser. Samtidig bør man være varsom med å tilgjengeliggjøre informasjon som gjør det lettere for markedsaktørene å følge med på hverandre, da dette kan øke faren for konkurranseskadelig koordinering av priser. Det er derfor viktig at utformingen utredes nærmere før prisdata tilgjengeliggjøres, sier avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen.

I forordningen stilles det også krav om tilgjengeliggjøring av data om plassering og tilgjengelighet av ladepunkter og pumper for alternative drivstoff. Etter Konkurransetilsynets vurdering vil det være nyttig for bileiere å ha tilgang til slik informasjon. Tilsynet er derfor positiv til tilgjengeliggjøring av slik sanntidsinformasjon. Konkurransetilsynet mener at en database som inneholder slik informasjon bør driftes av aktører som ikke selv selger tjenester i markedet, for å sikre at tilgang til informasjon ikke skjer på ikke-diskriminerende vilkår.

39954
Portrettbilde av Stig Torje Bjugn
Stig Torje Bjugn, økonom i Konkurransetilsynet.
43170
Portrettbilde av Hanne Dahl Amundsen, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Hanne Dahl Amundsen, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47 66 77 77