Tillater fusjon i sportsmarkedet

Konkurransetilsynet har i dag orientert Gjelsten Holding AS og O. N. Sunde AS om at foretakssammenslutningen mellom Gjelsten Holding AS og deler av konkursboet etter Gresvig tillates.


Fusjonen involverer Gresvig og Sport1, de to nest største aktørene i det norske markedet for salg av sportsutstyr. Konkurransetilsynet varslet 21. august at det kunne bli aktuelt å gripe inn mot foretakssammenslutningen. Etter en grundig vurdering velger tilsynet nå å legge bort saken.

– Konkurransetilsynet har etter en helthetsvurdering kommet til at en sammenslåing av Gresvig og Sport1 ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i sportsmarkedet, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet mottok partenes tilsvar til varselet 10. september. Konkurransetilsynet har i tillegg til partenes tilsvar både innhentet og mottatt ytterligere informasjon i saken.

– Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn foretatt nye vurderinger, og har kommet til at det ikke er grunnlag for å gripe inn mot foretakssammenslutningen. Disse vurderingene knytter seg blant annet til tilsynets vurderinger av alternativet til en fusjon, sier prosjektleder Jan Kristoffer Høiland.

Konkurransetilsynets saksbehandling:
*21. april 2020: Melding om at Gjelsten Holding og O. N. Sunde overtar deler av konkursboet etter Gresvig
*28. mai 2020: Varsel om at inngrep kan bli aktuelt
*21. august 2020: Varsel om at oppkjøpet kan bli stanset
*11. september: Partenes tilsvar
*22. september: Konkurransetilsynet legger bort saken

23946
Portrettbilde av Jan Kristoffer Høiland i Konkurransetilsynet.
Jan Kristoffer Høiland, prosjektleder og jurist i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon:

Pressetelefon: 47 66 77 77

 


Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>