Tillater fusjonen mellom Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA

Konkurransetilsynet har i dag orientert Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA om at fusjonen mellom de to selskapene kan gjennomføres.

Dette er en fusjon mellom to store aktører i skogmarkedet og Konkurransetilsynet har gjennomført grundige undersøkelser av de konkurransemessige virkningene i markedene for salg av sagtømmer og for salg av massevirke.

– Konkurransetilsynet har kommet til at det ikke er grunnlag for å stoppe fusjonen mellom Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA. Dette skyldes først og fremst at det er tilstrekkelig antall gjenværende konkurrenter i markedene til at fusjonen ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, sier prosjektleder Line Halvorsen Hamre.

Saken ble meldt til Konkurransetilsynet 10. april 2019.

Line Hamre Halvorsen
Prosjektleder Line Halvorsen Hamre
Avdelingsdirektør Gjermund Nese (finans og kommunikasjon)

Kontaktinformasjon:

Gjermund Nese
Avdelingsdirektør

Telefon: 91178713

Pressebilder >>