Tillater Interflora – Floriss

Konkurransetilsynet har etter en grundig vurdering ikke funnet grunnlag for å gripe inn mot Interflora SAs oppkjøp fra 34 til 51 prosent av aksjene i Floriss Drift AS.

Interflora er et samvirkeforetak eid av om lag 330 medlemsbutikker. Interfloras virksomhet er i dag hovedsakelig knyttet til salg og formidling av blomsterhilsener. Floriss Drift driver franchisekjeden Floriss som i dag har franchiseavtaler med i underkant av 100 blomsterfaghandler.

Konkurransetilsynet skal vurdere konkurransebegrensende virkninger av fusjoner og oppkjøp. Oppkjøpet har reist flere konkurransemessige problemstillinger.

– Konkurransetilsynet har etter en grundig vurdering kommet til at oppkjøpet ikke vil føre til en vesentlig begrensning av konkurransen, og dermed kan Interflora overta Floriss, sier fungerende avdelingsdirektør Beate M. Berrefjord.

I vurderingen av oppkjøpet har Konkurransetilsynet innhentet informasjon fra aktørene i markedet og gjennomført omfattende analyser både ut fra et lokalt og nasjonalt perspektiv.

Oppkjøpet ble meldt til Konkurransetilsynet 15. september.

Portrettbilde av Beate Milford Berrefjord i Konkurransetilsynet.
Fungerande avdelingsdirektør Beate Berrefjord.