Tillater Telias oppkjøp av Get/TDC

Konkurransetilsynet har i dag orientert Telia om at selskapets oppkjøp av Get/TDC tillates.

Telia har i Norge hovedsakelig virksomhet innen mobil- og fasttelefoni. Get/TDC sin hovedvirksomhet i Norge er innenfor fast bredbånd og TV-distribusjon, men selskapet har også noe virksomhet innen mobil- og fasttelefoni.

–  Til tross for at Telia og Get/TDC er to store aktører i Norge, så møtes de i liten grad som direkte konkurrenter. Konkurransetilsynet har derfor kommet til at oppkjøpet kan tillates, sier prosjektleder Marita Skjæveland.

Omfattende undersøkelser
Dette er en sammenslåing av to betydelige aktører i de norske markedene for elektronisk kommunikasjon. De fleste norske forbrukere og bedrifter benytter seg av tjenester i disse markedene hver eneste dag. Sunn konkurranse er viktig for å sikre forbrukerne tilgang til gode og rimelige kommunikasjonstjenester.

–  Konkurransetilsynet er generelt sett bekymret for konkurransesituasjonen i det norske mobilmarkedet. Vi har derfor gått grundig til verks for å undersøke de konkurransemessige virkningene av at Telia kjøper Get/TDC. Blant annet har vi gjennomført en omfattende informasjonsinnhenting blant nærmere 40 kunder og konkurrenter i de berørte markedene. På bakgrunn av disse undersøkelsene er Konkurransetilsynets vurdering at Telias oppkjøp av Get/TDC ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Saken ble meldt til Konkurransetilsynet 31. august 2018.

Gjermund Nese, Konkurransetilsynet.
Marita Skjæveland, seniorrådgiver.

Kontaktinformasjon:

Gjermund Nese
avdelingsdirektør
Telefon: 911 78 713

Pressebilder Gjermund Nese >>

 

Marita Skjæveland
seniorrådgiver

 

Pressetelefon: 47 66 77 77