Tillater TV 2 – C More

Konkurransetilsynet har i dag orientert TV 2 om at selskapet kan kjøpe C More.

– Konkurransetilsynet har gjennom vår saksbehandling ikke funnet grunnlag for å gripe inn i TV 2s kjøp av C More, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer.

Dermed tillates fusjonen som ble meldt Konkurransetilsynet 24. februar. Tilsynet har i sin saksbehandling hatt utbredt kontakt med blant annet distributører, konkurrenter, Norges Fotballforbund (NFF) og partene selv.

Tilsynet skal vurdere konkurransebegrensende virkninger av fusjoner og oppkjøp. Sammenslåingen har reist flere konkurransemessige problemstillinger som har blitt grundig vurdert.  Konkurransetilsynets beslutning om å legge bort saken er en helthetlig vurdering basert på egne analyser, i tillegg til kontakten med aktørene i markedet.

Konkurransetilsynet har tidligere vært bekymret for manglende konkurranse om fotballrettighetene.

– Derfor vil vi fortsatt ha fokus på at Fotballforbundet legger til rette for konkurranse om rettighetene ved at flere aktører kan by. Frem til rettighetene lyses ut på nytt, vil det fremdeles være slik at to Tippeliga-kamper i hver runde ligger åpent for alle TV-seerne, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

NFF har i sin kontakt med tilsynet gitt uttrykk for at de vil legge til rette for konkurranse og effektiv forvaltning ved senere salg av medierettighetene til norsk toppfotball.

Portrettbilde av Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Avdelingsdirektør Gjermund Nese.