Tillet Samskip – Nor Lines

Konkurransetilsynet har i dag orientert Samskip om at selskapet sitt oppkjøp av delar av verksemda i Nor Lines AS blir tillate.

Konkurransetilsynet skal vurdere konkurranseavgrensande verknader av fusjonar og oppkjøp.

– Samskip sitt erverv av delar av verksemda i Nor Lines AS vil ikkje i vesentleg grad hindre effektiv konkurranse, og dermed kan samanslåinga tillatast, seier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Saka vart meld til Konkurransetilsynet 25. juli 2017.

Portrettbilde av Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Kontaktinformasjon

Gjermund Nese
avdelingsdirektør

Telefon: 911 78 713

Pressebilder Gjermund Nese >>