Ulovlig samarbeid om skolebygg i Oslo

Konkurransetilsynet ilegger over 18 millioner kroner i gebyr til seks aktører i elektrobransjen for ulovlig anbudssamarbeid om skolebygg i Oslo.

Samarbeidet fant sted våren 2014, og anbudskonkurransen gjaldt vedlikehold og reparasjon av elektriske installasjoner i Undervisningsbygg Oslo KF sine skolebygg.

– Fem konkurrenter ble enige om identiske priser og utvekslet annen konkurransesensitiv informasjon i stedet for å konkurrere om å inngi det beste tilbudet til Oslo kommune, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Elektrikerkjeden El Proffen/EP Contracting initierte og organiserte samarbeidet mellom de fem konkurrerende medlemsbedriftene i anbudskonkurransen. De leverte i fellesskap tilbud til Undervisningsbygg, og var åpne om samarbeidet overfor oppdragsgiver. Undervisningsbygg reagerte på samarbeidet og varslet Konkurransetilsynet.

– Kjeder må være spesielt oppmerksomme på konkurranselovens grenser når de samler mange konkurrerende medlemmer i et fora, sier Sørgard.

Konkurransetilsynet mener selskapene hver for seg hadde mulighet til å inngi tilbud i anbudskonkurransen, og at det da er ulovlig å samarbeide.

Konkurransetilsynet ilegger El Proffen AS/EP Contracting AS et gebyr på 2 500 000 kroner, Lysteknikk Elektroentreprenør AS et gebyr på 4 500 000 kroner, Elektro Nettverk Service AS et gebyr på 4 500 000 kroner, Arkel Asker og Bærum AS et gebyr på 3 290 000 kroner, Hoel Elektro AS et gebyr på 1 290 000 kroner og Røa Elektriske AS et gebyr på 2 450 000 kroner.

– Ulovlig samarbeid mellom konkurrenter er meget skadelig. Det koster samfunnet store summer og gjør at innkjøpere og forbrukere må betale mer for varer og tjenester, sier prosjektleder Line Skorpa Nygaard.

 

Konkurransetilsynets saksbehandling:

• Konkurransetilsynet gjennomførte bevissikring hos El Proffen AS/EP Contracting AS, Lysteknikk Elektroentreprenør AS og Elektro Nettverk Service AS 25. juni 2014. Under bevissikringen tok Konkurransetilsynet beslag i dokumenter og elektronisk lagret materiale.

• I perioden juni 2014 til mars 2015 ble det gjennomført forklaringsopptak med sentrale personer i de seks involverte foretakene samt i Undervisningsbygg.

• I etterkant av bevissikringen ble et omfattende papir- og datamateriale gjennomgått, systematisert og analysert.

• Varsel om ileggelse av overtredelsesgebyr for ulovlig samarbeid ble sendt til selskapene 16. mars 2016.

• Partene innga sine merknader til varselet i mai 2016.

• Konkurransetilsynet sendte endelig vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr i saken 4. september 2017.

Portrettbilde av Line Skorpa Nygaard i Konkurransetilsynet.
Line Skorpa Nygaard, seniorrådgiver i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon

Line Skorpa Nygaard

Pressetelefon: 47 66 77 77

 

Dokumenter

Vedtak V2017-21 – Offentlig versjon – El Proffen AS/Ep Contracting AS m.fl.