Prop. 92 LS (2018–2019) >>

Innst.294 L (2018–2019) >>

Innst.192 L (2015-2016) Innstilling fra næringskomiteen om endringer i konkurranseloven (Konkurranseklagenemnda, kartellforlik mm.) (Innst.192 L (2015-2016)) >>

Innst.281 L (2012-2013) Innstilling fra næringskomiteen om endringer i konkurranseloven (Innst.281 L (2012-2013)) >>

Innst.O.nr.62 (2007-2008) Innstilling fra næringskomiteen om lov om endringar i lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranselova) (Innst.O.nr.62 (2007-2008) Endr. konkurranselova)>>

Innst.O.nr.16 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i EØS-konkurranseloven og konkurranseloven (Innst.O.nr.16 (2004-2005) Endr. konkurranselover) >>

Innst.O.nr.50 (2003-2004) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om A) lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) og B) lov om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. (EØS-konkurranseloven) mv. (Innst.O.nr.50 (2003-2004) Konkurranselov, EØS-konkurranselov) >>

NOU 2014:11 KonkurranseklagenemndaEtablering av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker (NOU 2014:11) >>

NOU 2012:7 Mer effektiv konkurranselov >>

NOU 2003:12 Ny konkurranselov >>

Prop.37 L (2015–2016) Endringer i konkurranseloven (Konkurranseklagenemnda, kartellforlik mm.) (Prop.37 L) >>

Prop.75 L (2012–2013) Endringer i konkurranseloven (Prop.75 L (2012–2013)) >>

Ot.prp.nr.35 (2007–2008) Om lov om endringar i lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranselova) (Ot.prp.nr.35 (2007–2008)) >>

Ot.prp.nr.94 (2003–2004) Om lov om endringer i EØS-konkurranseloven og konkurranseloven (Ot.prp.nr.94 (2003–2004)) >>

Ot.prp.nr.6 (2003–2004) A) Om lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven)B) Om lov om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. (EØS-konkurranseloven) (Ot.prp.nr.6 (2003–2004)) >>