EU-kommisjonens reviderte retningslinjer for horisontalt samarbeid

EU-kommisjonens reviderte retningslinjer for horisontalt samarbeid ble publisert 1. juni 2023. Her finner du blant annet veiledning om prosjektsamarbeid, se særlig kapittel 5.4. Du finner også et eget kapittel om bærekraftssamarbeid, samt konkret veiledning om hvilke typer effektivitetsgevinster som kan være relevante for vurderingen av slike samarbeid.

Konkurransetilsynet vil se hen til disse retningslinjene i sin håndheving.

Etter Konkurransetilsynets vurdering gir de reviderte retningslinjene god veiledning til aktørene. Tilsynet mener at Kommisjonens tilnærming er på linje med norske konkurransemyndigheters håndhevingspraksis og faktiske prioritering av saker. Fremover kan bedrifter derfor søke veiledning både i tilsynets praksis og i de nye retningslinjene.