Utlyser inntil 9 millioner kroner til forskning

Konkurransetilsynet utlyser nå inntil ni millioner kroner for 2017/2018 fra det alminnelige prisreguleringsfondet til forskning innenfor konkurranseøkonomi og konkurranserett.

Søknadsfrist: 30. november 2016.

Det alminnelige prisreguleringsfondet har som formål å fremme forskning om konkurranseforhold og pris- og konkurransepolitiske virkemidler.

Konkurransetilsynet inviterer forskere til å fremme prosjektforslag for forskning og utredning på områder innen konkurransefaget de mener er viktige. Tilsynet ønsker søknader både innenfor konkurranserettslige og konkurranseøkonomiske problemstillinger, og gjerne tverrfaglige prosjekter som kombinerer disse to fagområdene. Konkurransetilsynet mottar gjerne prosjektforslag som omhandler direkte og indirekte effekter av tilsynets håndheving av forbuds- og inngrepsbestemmelsene i Konkurranseloven.

Undervisnings- og forskningsinstitusjoner, foretak og selvstendige privatpersoner kan søke om midler fra fondet.

– Konkurransetilsynet er opptatt av å styrke forskning på konkurransemessige problemstillinger. Gode forskningsprosjekter og et godt samspill mellom Konkurransetilsynet og akademia styrker kunnskapsgrunnlaget for konkurransepolitikken og fremmer konkurransen. Vi håper derfor på mange, gode søknader innenfor området, sier sjeføkonom Kurt Brekke i Konkurransetilsynet.

– Konkurransetilsynet gjennomfører utlysningen åpent slik at forskningsmiljøene selv kan identifisere og inngi forslag om forskningsprosjekter innenfor fagområdet. Vi tror vi på denne måten kan få mange gode forslag til forskningsprosjekter av høy kvalitet, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

Det kan også være aktuelt å tildele midler knyttet til konferanser og seminarer, og tiltak for å fremme masteroppgaver innenfor konkurranserett og konkurranseøkonomi.

Tildelingsbudsjett for perioden er på om lag tre millioner kroner i 2017 og inntil seks  millioner kroner i 2018. Det kan søkes om både ett- og toårige prosjekter.

Konkurransetilsynet vil i sin vurdering av søknadene først og fremst legge vekt på god og relevant forskning innenfor konkurranserett og /eller konkurranseøkonomi, søkers kompetanse på fagområdet, og prosjektkostnad. Tverrfaglige prosjekter om konkurranseøkonomi og konkurranserett vektes positivt. 

Søknad om midler fra det alminnelige prisreguleringsfondet sendes per e-post til Konkurransetilsynet på post@kt.no innen 30. november 2016.

Les mer om forskningsmidlene her >>

2435
Portrettbilde av Kurt Brekke i Konkurransetilsynet.
Kurt Brekke, sjeføkonom i Konkurransetilsynet.
2355
Portrettfoto av Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.
Karin Stakkestad Laastad, jurudisk direktør i Konkurransetilsynet.