Varsler 906 millioner kroner i gebyr til Telenor

Konkurransetilsynet varsler i dag et gebyr på 906 millioner kroner til Telenor for misbruk av dominerende stilling.

– Denne saken har betydning for alle som bruker mobiltelefon i Norge. Vår foreløpige vurdering er at Telenor har misbrukt sin dominerende stilling ved å legge hindringer i veien for etableringen av et konkurrerende tredje mobilnett, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Norge er et av svært få land i Europa med bare to landsdekkende mobilnett, tilhørende Telenor og Telia. Etablering av et tredje mobilnett har vært sentralt for å oppnå økt konkurranse i det norske mobilmarkedet.

– I Norge er vi storforbrukere av mobiltjenester. Sunn konkurranse er viktig for å sikre norske forbrukere et godt tilbud av disse tjenestene til lavest mulig pris, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

 

To misbruk
Dominerende selskap har et særlig ansvar for å unngå konkurransebegrensende adferd. Etter Konkurransetilsynets foreløpige vurdering har Telenor misbrukt sin dominerende stilling i perioden 2010–2014 gjennom to typer handlinger som satte utbyggingen av det tredje mobilnettet i fare.

Fra 2007 bygget Network Norway et tredje mobilnett i Norge sammen med Tele2. I utbyggingsperioden var Telenor forpliktet til å gi disse aktørene tilgang til Telenors nett i de områdene der det tredje nettet ikke var ferdig utbygd.

– Det første misbruket gjelder Telenors avtalevilkår for å gi Network Norway tilgang til Telenors nett i den perioden det tredje nettet ble bygget ut. Disse vilkårene reduserte lønnsomheten ved utbyggingen av det tredje nettet, sier Sørgard.

Andre mobiloperatører uten eget nett er også avhengig av å kjøpe tilgang til etablerte mobilnett for å kunne levere tjenester til sine mobilkunder.

– Det andre misbruket dreier seg om at Telenor har inngått eksklusivavtaler med fire mobiloperatører og på denne måten begrenset det tredje mobilnettets muligheter til å skaffe seg kunder, sier Sørgard.

 

– Svært alvorlig
Konkurransetilsynet varsler at Telenor ilegges et gebyr på 906 millioner kroner.

– Brudd på konkurranselovens forbud mot misbruk av dominerende stilling er svært alvorlig, og gebyret på 906 millioner kroner som nå er varslet, understreker dette, sier Sørgard.

 

Foreløpig vurdering
Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at vurderingene som presenteres i varselet er foreløpige, og at det ikke er truffet endelig vedtak i saken.

Telenor har søkt om og fått innvilget utsettelse av fristen for å svare på Konkurransetilsynets varsel til 7. april.

Bakgrunn:

  • Konkurransetilsynet gjennomførte 4.–13. desember 2012 bevissikring hos Telenor Norge og Telenor ASA.
  • Mistanken knyttet seg til mulig misbruk av dominerende stilling i det norske mobilmarkedet.
  • Konkurransetilsynet har gjennomgått et omfattende papir- og datamateriale som ble beslaglagt og har gjennomført en rekke forklaringsopptak i saken.

Tilsynet sendte 23. november 2016 varsel om at tilsynet vurderer å fatte vedtak om at Telenor har misbrukt sin dominerende stilling i strid med konkurranseloven § 11.

2277
Portrettbilde av Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Pressetelefon: 47 66 77 77

Pressebilder Lars Sørgard >>

Pressebilder Gjermund Nese >>


 

Kort om misbruk av dominans

  • Konkurranseloven § 11 forbyr dominerende foretak å misbruke sin dominerende stilling.
  • Et dominerende foretak har et særlig ansvar for å unngå at dets adferd begrenser konkurransen.
  • Eksempler på misbruk av en dominerende stilling kan være underprising, lojalitetsrabatter, eksklusivavtaler, marginskvis, leveringsnekt eller urimelige forretningsvilkår.