Varsler gebyr til Norgesgruppen for brudd på opplysningsplikten

Konkurransetilsynet har i dag varslet et gebyr på 20 millioner kroner for brudd på opplysningsplikten i forbindelse med Norgesgruppens oppkjøp av butikklokaler.

Norgesgruppen kjøpte i 2018 butikklokaler i Sædalssvingene i Bergen, der Coop i dag driver dagligvarebutikk. Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at Norgesgruppen ikke har overholdt opplysningsplikten i forbindelse med dette oppkjøpet.

Viktig virkemiddel i dagligvaremarkedet
Konkurransetilsynet har pålagt dagligvarekjedene en opplysningsplikt som innebærer at de skal informere tilsynet om oppkjøp i dagligvarebransjen som ikke er meldepliktige etter konkurranseloven. Opplysningsplikten har vært pålagt Norgesgruppen siden 2014, og de andre dagligvarekjedene siden 2016.

– Dagligvaremarkedene er svært konsentrerte, og det kan skade konkurransen dersom dagligvarekjedene foretar oppkjøp som øker konsentrasjonen i lokale markeder. Det kan føre til høyere priser og dårligere utvalg for forbrukerne. Opplysningsplikten er en viktig del av tilsynets kontroll med konsentrasjonen og strukturen i dagligvaremarkedene. Dersom opplysningsplikten ikke overholdes blir det vanskeligere for tilsynet å overvåke konkurransen i det norske dagligvaremarkedet på en effektiv måte, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Informerte ikke innen fristen
– Norgesgruppen informerte ikke Konkurransetilsynet om oppkjøpet innen fristen tilsynet har satt. Vår foreløpige vurdering er derfor at Norgesgruppen har brutt pålegget om opplysningsplikt. For at gebyret skal ha tilstrekkelig preventiv effekt, og dermed bidra til en effektiv kontroll med foretakssammenslutninger, har vi varslet et betydelig gebyr, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Foreløpig vurdering
Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at vurderingene som presenteres i varselet er foreløpige, og at det ikke er truffet endelig vedtak i saken.

– Det er et varsel som nå er fremlagt Norgesgruppen. De vil få mulighet til å komme med sine merknader til varselet før det eventuelt treffes et vedtak i saken, sier Gabrielsen.

Norgesgruppen er gitt frist frem til 20. september 2019 for å inngi sine merknader til varselet.

Opplysningsplikt for fusjoner og oppkjøp i særskilte markeder:

 • Konkurransetilsynet kan pålegge aktører opplysningsplikt ved fusjoner og oppkjøp i markeder der konkurransen er svak og/eller markedet er konsentrert.
 • Opplysningsplikten er hjemlet i konkurranselovens § 24.
 • Opplysningsplikten gjør Konkurransetilsynet oppmerksom på oppkjøp som er under terskelverdiene som gir meldeplikt ved fusjoner og oppkjøp.
 • Konkurransetilsynet har anledning til å gripe inn i oppkjøp som ligger under terskelverdiene.
 • Bakgrunnen for opplysningsplikten er at i enkelte markeder kan også oppkjøp av mindre aktører påvirke konkurransesituasjonen negativt og føre til høyere priser og dårligere tilbud til forbrukerne.
 • Konkurransetilsynet har pålagt opplysningsplikt i markeder der graden av lokal konkurranse er særlig viktig.
 • Konkurransetilsynet har pålagt opplysningsplikt i flere markeder. Dette gjelder blant annet:
  • Drivstoff (Uno-X Energi AS, St1 Norge AS, Certas Energy Norway AS og Circle K Norge AS)
  • Kraft (Statkraft AS, BKK AS, Skagerak Energi AS og Agder Energi AS)
  • Avfall (Norsk Gjenvinning Norge AS)
  • Dagligvare (Norgesgruppen ASA, Coop Norge SA, Rema 1000 og Bunnpris IK Lykke AS)
  • Låsesmeder (AssaAbloy Norge AS)
  • Aviser (Amedia, Polaris og Schibsted)
  • Bredbånd (Telenor)
  • Hagesenter (Plantasjen Norge ASA)
  • Vaskeri (Nor Tekstil AS)
 • Konkurransetilsynet vurderer løpende om det er behov for å innføre opplysningsplikt for flere aktører.
Portrettbilde av avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet.
Magnus Gabrielsen, avdelingsdirektør.

Kontaktinformasjon: 

Magnus Gabrielsen
Avdelingsdirektør (mat, handel og helse)

Pressebilder >>

Pressetelefon: 47 66 77 77