Varsler milliongebyr til fire forlag

Konkurransetilsynet har i dag varslet Cappelen Damm, Gyldendal, Vigmostad & Bjørke og Aschehoug om at tilsynet vurderer å fatte vedtak om ulovlig samarbeid og ilegge overtredelsesgebyr på til sammen 23 millioner kroner.

– I varselet legger Konkurransetilsynet til grunn at forlagene Cappelen Damm, Gyldendal, Schibsted Forlag og Aschehoug har samarbeidet om en kollektiv boikott av Interpress, og utvekslet konkurransesensitiv informasjon, sier settekonkurransedirektør Mads Magnussen.

Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at samarbeidet har hatt til formål å begrense konkurransen i strid med forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven § 10.

– Ved den kollektive boikotten stod forlagene samlet om ikke å distribuere bøker til massemarkedet gjennom Interpress, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Massemarkedet omfatter utsalgssteder for bøker som ikke er tradisjonelle bokhandler, slik som kiosker, dagligvarebutikker, postkontor og bensinstasjoner.

Bevissikring
Konkurransetilsynet gjennomførte 8. og 9. april 2014 bevissikring hos de involverte forlagene. Etter å ha gjennomgått materialet som ble beslaglagt og gjennomført en rekke forklaringsopptak i saken, varsler Konkurransetilsynet at Cappelen Damm ilegges et gebyr på 9,1 millioner kroner, Gyldendal ilegges et gebyr på 6,37 millioner kroner, Vigmostad & Bjørke ilegges et gebyr på 4,56 millioner kroner og Aschehoug ilegges et gebyr på 3,41 millioner kroner. Forlagenes morselskap holdes solidarisk ansvarlig.

Vigmostad & Bjørke overtok i 2015 Schibsted Forlag og holdes derfor ansvarlig for overtredelsen. Schibsted ASA vil imidlertid holdes solidarisk ansvarlig.

– Vi ser svært alvorlig på samarbeidet og gebyrene som varsles understreker dette, sier Nese.

Foreløpig vurdering
Konkurransetilsynet understreker at vurderingene som presenteres i varselet er foreløpige, og at det ikke er truffet endelig vedtak i saken.

Etter forvaltningsloven har selskapene anledning til å uttale seg før tilsynet treffer vedtak. Forlagene har frist til 15. september 2016 med å inngi sine merknader til varselet.

Settekonkurransedirektør i forlagssak

Nærings- og fiskeridepartementet har oppnevnt Mads Magnussen som settekonkurransedirektør for Lars Sørgard.

Oppnevningen gjelder behandling av tilsynets pågående etterforskning av flere forlag, der konkurransedirektør Lars Sørgard er inhabil på grunn av sin tilknytning til en av eierne i Vigmostad & Bjørke AS.

Vigmostad & Bjørke AS kjøpte i fjor Schibsted Forlag AS, som er et av selskapene som er involvert i tilsynets forlagssak.

Portrettbilde av Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47 66 77 77