Varsler stans av ØB Groups oppkjøp av Betongvarer

Konkurransetilsynet vurderer å gripe inn mot ferdigbetong-selskapet ØB Groups oppkjøp av Betongvarer og har i dag varslet partene om dette. Tilsynet mener oppkjøpet vil føre til redusert lokal konkurranse og dermed høyere priser på ferdigbetong.

ØB Group er en del av NCG-konsernet, som har eierinteresser i en rekke betongverk for produksjon av ferdigbetong i Norge. ØB Group har betongverk blant annet i Odda, Ølensvåg og på Stord. Betongvarer er en liten lokal aktør med et betongverk i Dimmelsvik i Kvinnherad.

Oppkjøpet involverer de to største og næreste konkurrentene i det lokale ferdigbetongmarkedet.

– ØB Group og Betongvarer er de to klart største aktørene i det lokale markedet, og de møter i liten grad konkurranse fra andre aktører, sier prosjektleder Hanne L. Falkanger.

Transportkostnadene for å frakte ferdigbetong er høye. ØB Group og Betongvarer er de eneste leverandørene av ferdigbetong med betongverk i det lokale markedet. Andre aktører har en betydelig ulempe i forhold til partene i dette lokale markedet, noen i form av lengre avstand, andre fordi de må ta ferge.

– Vi frykter at kundene i det lokale markedet i svært begrenset grad vil ha alternative leverandører å sette opp mot hverandre etter oppkjøpet. Redusert konkurranse kan føre til økte priser for kunder som etterspør ferdigbetong, sier nestleder Marita Mæland Skjæveland.

Konkurransetilsynet understreker at dagens varsel om mulig inngrep ikke er et endelig vedtak. Etter konkurranseloven har selskapene nå 15 arbeidsdager på å kommentere tilsynets vurderinger i varselet. Tilsynet har deretter 15 arbeidsdager til å treffe endelig vedtak i saken.

Frist for endelig vedtak er 10. mai 2023.

 Konkurransetilsynets saksbehandling:

  • Melding om fusjon mellom ØB Group og Betongvarer mottatt 14. desember 2022 
  • Varsel om at inngrep kan bli aktuelt sendt 19. januar 2023 
  • Varsel om at oppkjøpet kan bli stanset sendt 23. mars 2023 
  • Frist partenes merknader 18. april 2023 
  • Frist endelig vedtak 10. mai 2023 
2331
Portrettbilde av seniorrådgiver Hanne L. Falkanger, Konkurransetilsynet.
Prosjektleder Hanne L. Falkanger, Konkurransetilsynet.
24991
Portrettfoto av Marita Skjæveland i Konkurransetilsynet.
Marita Skjæveland, nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47 66 77 77