Veileder for innlevering av interne dokumenter

Konkurransetilsynet har laget en veileder for hvordan interne (elektroniske) dokumenter kan leveres til tilsynet.


Konkurransetilsynet etterspør ofte interne dokumenter fra parter og tredjeparter med hjemmel i Konkurranseloven §24. For å gi økt forutberegnelighet har tilsynet utarbeidet en veileder for hvordan man rent praktisk bør levere denne typen informasjon.

De anbefalte prinsippene i veilederen er ment å gjelde for alle typer saker som behandles av Konkurransetilsynet. Veilederen er ment å gi veiledning for parter og advokater/konsulenter tilknyttet en sak som er under behandling av tilsynet. Veilederen er også ment for tredjeparter som har blitt pålagt å gi informasjon med hjemmel i konkurranseloven § 24.

Her finner du «Veileder for innlevering av interne dokumenter til Konkurransetilsynet» >>

Portrettbilde av Roar Gjelsvik i Konkurransetilsynet.
Roar Gjelsvik, seniorrådgiver i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon:

Roar Gjelsvik, seniorrådgiver i Konkurransetilsynet
E-post: rogj@kt.no
Tlf: 926 23 791


Ønsker du epostvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>