Veileder om prisdiskriminering

Konkurransetilsynet har nå ferdigstilt arbeidet med en generell veileder om prisdiskriminering.

Veilederen er ment å gi aktører informasjon om når prisdiskriminering kan være i strid med konkurranseloven. Veilederen er relatert til konkurranselovens § 11 som gjelder for dominerende aktører. Et utkast til veileder ble sendt på høring 26. oktober 2021. Konkurransetilsynet mottok 11 svar.

– Det har vært nyttig å få mange innspill i høringsrunden, og vi har brukt tid på å gjennomgå og vurdere disse. Konkurransetilsynet mener at den endelige versjonen av veilederen vil gi nyttig veiledning om hvordan Konkurransetilsynet tolker og vil anvende konkurranseloven i saker som gjelder prisdiskriminering, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

Veilederen er generell, og gjelder for alle typer markeder. Veilederen er imidlertid ikke ment å være uttømmende med hensyn til når det kan konstateres en overtredelse eller ikke.

– Formålet med veilederen er å gi aktører kunnskap om de rettslige og økonomiske aspektene ved en vurdering av når prisdiskriminering kan være i strid med konkurranseloven. Det er viktig å huske på at prisdiskriminering kan ha ulike effekter på konkurransen, og det gjelder ikke et generelt forbud mot prisdiskriminering. For å kunne avgjøre om noe er ulovlig prisdiskriminering må det foretas en rekke ulike vurderinger i lys av det konkrete markedet som vurderes, sier sjeføkonom Jan Yngve Sand.

Veileder om prisdiskriminering juli 2022

 

Faktaboks prisdiskriminering

  • Prisdiskriminering kan ha ulike effekter på konkurransen, og det gjelder ikke et generelt forbud mot prisdiskriminering.
  • For at det skal være tale om ulovlig prisdiskriminering må foretaket inneha en dominerende stilling. Videre må blant annet:
    • Ytelsene være sammenlignbare,
    • det må vurderes om prisforskjellene kan begrunnes med faktiske kostnadsbesparelser, effektivitetsgevinster eller eventuelle motytelser, og
    • forskjellsbehandlingen må skade faktiske eller potensielle konkurrenters konkurranseforhold.
  • Skade på konkurranseforhold kan utspille seg både på kort sikt, for eksempel hvis det fører til at konkurrenter må operere med ulike kostnadsbetingelser, eller utvikle seg over tid, ved at det for eksempel hindrer nyetablering eller tvinger en konkurrent til å forlate et marked.
  • Hvorvidt en type praksis er ulovlig avhenger av konkrete forhold i det aktuelle markedet.

 

32097
Portrettfoto av Jan Yngve Sand, sjefsøkonom i Konkurransetilsynet.
Jan Yngve Sand, sjefsøkonom i Konkurransetilsynet.
24808
Portrettfoto av Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.
Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47 66 77 77