Vi har fått nye nettsider

De nye sidene er blitt utformet etter tilbakemelding fra brukerne våre. – Målet har vært å skape mer oversiktlige nettsider hvor den viktigste informasjonen er lett tilgjengelig for brukerne våre, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Nye konkurransetilsynet.no er oppgradert med ny funksjonalitet. Du kan blant annet i oversikt over vedtak og uttalelser gjøre filtrering på paragrafer, og gjøre søk som begrenser seg innen listen over vedtak og uttalelser.

Samme søkefunksjon finner du i listen over fusjoner og oppkjøp, samt at du der kan sortere meldingene på marked.

– Denne funksjonaliteten har vært etterspurt fra advokater og næringslivsledere gjennom brukerundersøkelser, og vi håper at ny funksjonalitet kan effektivisere arbeidet for andre, sier Sørgard.

Konkurransetilsynet vil gjøre nye brukerundersøkelser i tiden fremover. Eventuelle tilbakemeldinger på sidene kan sendes til Konkurransetilsynet på e-post: syts@kt.no.

 

Konkurransedirektør Lars Sørgard.