Vinnere av årets masterpriskonkurranse

I dag deler Konkurransetilsynet ut pris for beste masteroppgave i konkurranseøkonomi og konkurranserett 2016. Jens Petter Grini Pedersen (Universitetet i Bergen) og Thale Kristine Thuen-Paulsen (University of Glasgow) er kåret som vinnere.

Jens Petter Grini Pedersen (Universitetet i Bergen) er vinner av årets pris innen konkurranseøkonomi med oppgaven «Konkurranse og lojalitet: En analyse av lojalitetsrabatters effekt på konkurransen, og hvordan de bør reguleres».

Thale Kristine Thuen-Paulsen (University of Glasgow) er årets vinner I konkurranserett, med oppgaven «Most Favoured Nation-Clauses: A Comparison and an Examination of the Adequacy of the Diverging Approaches taken to MFN-Clauses Across Europe in Online Two-Sided Markets».

 

Om oppgaven i konkurranseøkonomi

Juryen sier om oppgaven:
Problemfeltet er utfordrende. Det omhandler kontraktsformer som kan variere i utforming, men med det felles at kunden realiserer en gevinst, på marginen, ved å forholde seg til samme leverandør. Dermed oppstår lojalitet. Som Jens Petter viser er virkningen av kontraktene på konkurransen svært avhengig av detaljene i konkurransesituasjonen. Kontraktene kan bidra til å intensivere konkurransen ved at prisene på marginen faller, men i markeder med strukturelle konkurranseproblemer kan lojalitetskontrakter samtidig benyttes som et instrument til å understøtte dominerende selskapers markedskontroll.  Jens Petter har en usedvanlig reflektert og moden diskusjon av litteraturen på feltet. Siden velferdsvirkningene er situasjonsspesifikke, reiser lojalitetsrabatter en rekke utfordringer i konkurransepolitikken. Jens Petter gir en nyttig gjennomgang av rettspraksis på området og avslutter med en svært interessant diskusjon av politikkanbefalinger.

Det kom inn 4 oppgaver i konkurransen, som er vurdert av Christian Riis, BI, og Jan Gaute Sannarnes, Konkurransetilsynet.

 

Om oppgaven i konkurranserett

Fra juryens begrunnelse:
Vinneroppgaven behandler spørsmål knyttet til digital omsetning av varer og tjenester og konkurranserettens rolle i reguleringen av dette. Den fokuserer på handelsplattformer på internett og såkalte Most Favoured Nation klausuler. Oppgaven er ryddig og utpeker seg ved å gå inn på et komplekst område på en svært oversiktlig måte. Oppgaven inneholder verdifulle og selvstendige analyser av ulike nasjonale konkurransemyndigheters tilnærming til MFN-klausuler i konkrete saker. Kandidaten trekker også inn økonomisk teori underveis, og integrerer den godt i de rettslige vurderingene – hvilket gir oppgaven et helhetlig perspektiv.

Det kom inn 9 oppgaver i konkurranserett. Arbeidene er vurdert av en komité bestående av juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad, Konkurransetilsynet, og professor dr. juris Erling Hjelmeng, Universitetet i Oslo.

Om prisen

Hvert år siden 2004 har Konkurransetilsynet delt ut en pris til beste masteroppgave innenfor de to fagområdene konkurranseøkonomi og konkurranserett. Prisen er på 25000 kroner. Formålet med konkurransen er å øke studentene sin interesse for konkurransepolitikk og utvikle nettverket mellom akademia og tilsynet.

706
Bilde av masterprisvinner foran pressevegenn til Konkurransetilsynet.
Masterprisvinner i konkurranseøkonomi Jens Petter Grini Pedersen.
752
Bilde av vinneren av årets masterpriskonkurranse foran presseveggen til Konkurransetilsynet.
Masterprisvinner i konkurranserett Thale Kristine Thuen-Paulsen.