Vinnere av pris for beste masteroppgave

I dag deler Konkurransetilsynet ut pris for beste masteroppgave i konkurranseøkonomi og konkurranserett 2020. Oda Haagensen og Ragnhild Sørlie (Norges Handelshøyskole), og Emily Andersen (Universitetet i Lund) er kåret som vinnere.

Oda Haagensen og Ragnhild Sørlie (NHH) er vinnere av årets pris innen konkurranseøkonomi med oppgaven “Consequences of Competition and Proximity on the Stability in Banking”.

Emily Andersen (Universitetet i Lund) er årets vinner i konkurranserett, med oppgaven “The Role of Consumer Welfare in EU Competition Policy: How Understanding the Priority Conferred Upon Competition Policy Objectives May Shed Light on Modern Day Inconsistencies”

 

Om oppgaven i konkurranseøkonomi

Juryen sier om oppgaven:

Forskningsspørsmålet i utredningen er å vurdere hvordan konkurranse påvirker bankenes vilje til å ta risiko i lånemarkedet for bedrifter, hvor risiko knyttes til avstand til låntagere. Svaret vil i sin tur gi oss informasjon om det er en motsetning mellom konkurranse og finansiell stabilitet i banksektoren. Forfatterne finner ingen slik sammenheng. Utredningen er godt skrevet, og det faglige nivået er høyt. Det foretas en grundig diskusjon rundt forutsetninger og robusthet.

Skjæringsfeltet mellom Industrial Organization og Corporate Finance er et spennende felt, som antagelig er åpent for flere interessante masterutredninger. Særlig siden interessen blant studenter for å spesialisere seg innen finans er svært høy på masternivå på handelshøyskolene.

Det var mange svært gode utredninger som ble vurdert for denne prisen. Konkurransen om å vinne Konkurransetilsynets pris for beste masterutredning har vært sterk.

Det kom inn ti oppgaver i konkurransen, som er vurdert av professor Øystein Foros, NHH, og sjeføkonom Jan Yngve Sand, Konkurransetilsynet.

 

Om oppgaven i konkurranserett

Fra juryens begrunnelse:

Komitéen bemerker at samtlige bidrag holder et høyt faglig nivå. Komitéen har også verdsatt den tematiske bredden de vurderte bidragene representerer. Samlet diskuterer bidragene både mer grunnleggende konkurranserettslige problemstillinger og mer konkrete og tidsaktuelle temaer.

Komitéen har innstilt avhandlingen «The Role of Consumer Welfare in EU Competition Policy: How Understanding the Priority Conferred Upon Competition Policy Objectives May Shed Light on Modern Day Inconsistencies”, av Emily Andersen til prisen beste masteravhandling i konkurranserett 2020.

I avhandlingen problematiseres målsettinger med EUs konkurransepolitikk og -rett. De to hovedproblemstillingene som diskuteres er: “To what extent may consumer welfare be identified as the primary objective of EU competition policy?”, og; “How may this identification highlight inconsistencies which exist in modern EU competition policy?”

Avhandlingen gir en kunnskapsrik, analytisk og selvstendig behandling av problemstillingene, der innsikter fra økonomisk teori, nyere rettshistorie, komparativ rett og rettsdogmatikk kombineres. Forholdet og forskjeller mellom EU-kommisjonens policy og EU-domstolens rettsavgjørelser belyses fortjenestefullt.

Komitéen vil særlig berømme hvordan avhandlingen kombinerer poengterte drøftelser av de formulerte forskningsspørsmålene med innsiktsfulle perspektiver fra andre fagområder og jurisdiksjoner. Arbeidet fortjener også særlig anerkjennelse for måten avhandlingen problematiserer, kontekstualiserer og aktualiserer et tema som inngår i den klassiske konkurranserettslige diskusjonen om EU-konkurranserettens formål.

Det kom inn seks oppgaver i konkurranserett. Arbeidene er vurdert av en komité bestående av juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad, Konkurransetilsynet, og professor Eirik Østerud, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.

Om prisen
Hvert år siden 2004 har Konkurransetilsynet delt ut en pris til beste masteroppgave innenfor de to fagområdene konkurranseøkonomi og konkurranserett. Prisen er på 25000 kroner. Formålet med konkurransen er å øke studentene sin interesse for konkurransepolitikk og utvikle nettverket mellom akademia og tilsynet.

32725
Bilde av Oda Haagensen og Ragnhild Sørlie som vinnere av pris for beste masteroppgave 2020.
Oda Haagensen og Ragnhild Sørlie med sin masteroppgave.

Kontaktinformasjon

Pressetelefon 47 66 77 77


 

Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>